Pomáhám

Tato sekce je určena všem, kteří se s patologickými hráči setkávají v rámci výkonu profese – lékařům, sociálním pracovníkům, zaměstnancům úřadů, poraden, neziskových organizací, ale také napřílad těm, kdo půjčují peníze nebo radí s hospodařením.

Pomáhám

Tato sekce je určena všem, kteří se s patologickými hráči setkávají v rámci výkonu profese – lékařům, sociálním pracovníkům, zaměstnancům úřadů, poraden, neziskových organizací, ale také napřílad těm, kdo půjčují peníze nebo radí s hospodařením.

mat

Na úvodní stránce jsme vás krátce seznámili s tím, co je to gambling. Uvedli jsme, že klíčovým aspektem úzdravy je vlastní motivace hráčů.

Specifickem patologického hráčství oproti jiným závislostem je, že gamblery zpravidla k léčbě méně tlačí zdravotní okolnosti (ačkoli se patologické hráčství nevratně podepisuje i na tělesném zdraví), a naléhavěji a dříve na ně dopadají existenční otázky a finance. Zároveň lze oproti látkovým závislostem hráčství poměrně dlouho skrývat před okolím, takže než se gambler dostanne do léčby, může být už závislost značně rozvinutá.

Možná se s gamblery setkáváte častěji, než by vás napadlo, nebo berete jejich závislost jako problém přidružený k tomu, který s nimi řešíte v rámci své profese (například zadlužení, jiné onemocnění, sociální vyloučení apod.).

Pokud však patologický hráč nezačne u sebe samotného a u řešení této první naléhavé otázky, může se stát, že se i v ostatních aspektech svého života bude točit v kruhu.

kruh

knihy

Proto nabízíme některá vodítka, podle nichž můžete zkusit postupovat, máte-li podezření, že je váš klient či pacient závislý na hazardu.

Zároveň uvádíme úplný adresář prověřených odborníků, kteří ambulantně pracují s patologickými hráči ve Středočeském kraji. Ten se snažíme neustále aktualizovat, proto pokud sami máte dostatečnou odbornou erudici a léčbou gamblingu se zabýváte, budeme rádi, když nás kontaktujete, abychom vás do sítě mohli zařadit. Ke stažení vám nabízíme leták, který můžete vystavit například na nástěnce ve vaší čekárně či recepci; na požádání vám jej rádi zašleme vytištěný. Stáhnout si můžete také knihu Gambler – a co s ním?, která sestává z autentických výpovědí patologického hráče a odborných komentářů, a jejíž úryvky můžete nalézt na různých místech tohoto webu.

Kteří lidé potřebují pomoc?

O tom, že za problémy, s nimiž danému člověku pomáháte, může být zčástli gambling, se můžete dozvědět buď přímo, nebo nepřímo.

Z přímých výpovědí klienta nebo pacienta snadno dovodíte, že čelí závislosti. V takovém případě můžete vhodným způsobem nabídnout předání nebo zprostředkování kontaktu (ty spolehlivé ve Středočeském kraji najdete v adresáři). Důležité je klienta či pacienta ubezpečit, že léčba gamblingu je diskrétní, že je zcela na něm, jakou zvolí formu a jak bude léčba probíhat, a že ho za ni nečeká žádná perzekuce. Dojít na první konzultaci k odborníkovi může být nejnáročnější, ale také nejdůležitější krok.

chat

hlava

Jaká jsou první vodítka k identifikaci patologického hráče?

  • Tento člověk v posledním roce nejméně dvakrát podlehl hráčské vášni a hrál více nebo déle, než chtěl.

  • Přestože mu hraní nepřináší peníze a způsobuje mu následně nepříjemné pocity, nepřestane a epizody hraní se opakují.

  • Objevuje se tzv. bažení neboli craving, neodoletalné nutkání ke hře, třeba i navzdory racilnálnímu vědomí, že to není dobré.

  • I když zrovna nehraje, zaobírá hazard velkou část jeho myšlenek.

Nepřímo můžete vyvodit problémy s hraním například podle těchto znaků:

  • Permanentní potíže s penězi; nejasné hospodaření.

  • Vleklé vztahové potíže, které zdánlivě nemají příčinu; problémy ve škole; zhoršená schopnost komunikace; osamělost.

  • Celkové vyčerpání, depresivní naladění, sebevražedné myšlenky.

  • Tělesné chřadnutí, problémy se spánkem, kardiovaskulární onemocnění a další zdravotní potíže.

Mezi výrazně rizikové skupiny ohrožené patologickým hráčstvím patří například lidé s další (látkovou) závislostí, lidé pracující v herním průmyslu (krupiéři apod.), zaměstnanci barů a heren, lidé, kteří mají nepravidelnou pracovní dobu nebo v rámci zaměstnání manipulují s většími obnosy peněz, prostitutky a další. Závislostí jsou také ohroženi blízí gamblerů, a to jak ve formě spoluzávislosti, tak únikovou formou závislosti, například k alkoholu.

seznam

Poskytujete kvalifikovanou léčbu ve Středočeském kraji a Váš kontakt není v adresáři? Chcete se připojit a začít pomáhat? Kontaktujte nás!

Chci pomáhat
leták ke stažení
Gambler a co s ním?

Pokud potřebujete předat informace a kontakty i v jiné formě stačí si stáhnout náš leták.

Pokud si chcete přečíst autentické a aktuální výpovědi gamblera a z jeho skutečného příběhu vycházející prozaický příběh, stáhněte si knihu „Gambler a co s ním?“ vydanou v roce 2013 neziskovou organizací Magdaléna o. p. s., včetně odborných vyjádření a komentářů.